SI Birim ve Sembollerinin Yazım Kuralları

1. Semboller büyük harfle yazılmaz, fakat aşağıdaki durumlarda sembolün baş harfi büyük harfle yazılır.

  • birimin ismi bir kişinin adından geliyorsa veya
  • sembol bir cümlenin başıysa
Örnek: Kelvin biriminin sembolü K şeklinde yazılır.

2. Semboller çoğul olamaz. Sembolden sonra "ler", "lar" eklenemez.

3. Sembollerden sonra, cümlenin sonunda değillerse, nokta konmaz.

4. Birim başka birimlerin çarpımı şeklindeyse yükseltilmiş nokta veya boşlukla yazılır.

Örnek:  N · m veya N m

5. Birim başka birimlerin bölümü şeklindeyse bölü veya eksi üs olarak yazılır.

Örnek: m/s veya m s-1

6. Kombine birimler sadece bir tane bölü işareti içerebilir. Karmaşık kombinasyonlarda parantez kullanımı veya eksi üs kullanımına izin verilir.

Örnek: m/s2 veya ms-2 fakat m/s/s olamaz
m kg /(s3 A) veya m kg s-3 A-1 fakat m kg /s3/A olamaz.

7. Semboller rakamsal değerlerinden boşlukla ayrılmalıdır.

Örnek :5 kg fakat 5kg olamaz.

8. Birim sembolleri ve birim isimleri karıştırılmamalıdır.

Sayısal gösterim

1. Rakamlar yazılırken ondalık işaretinin sağında veya solunda her üç basamak (bölük) arasında boşluk bırakılmalıdır (15 739,012 53). Dört basamaklı rakamlarda boşluk bırakılmayabilir. Virgül bölük ayrımı için kullanılmamalıdır.

2. Matematik işlemler sadece birim sembollerine uygulanabilir (kg/m3), birim isimlerinde kullanılamaz (kilogram/metre küp).

Rakamsal değerin hangi birimin sembolüne ait olduğu ve değerin büyüklüğüne hangi matematiksel işlemin uygulandığı net olmalıdır.

Örnekler: 35 cm x 48 cm doğru, 35 x 45 cm yanlış
100 g ± 2 g doğru, 100 ±  2 g yanlış
 

konya kalibrasyon, ukm, uzmanlar kalibrasyon merkezi konya, kalibrasyon konya, boyut, basınç, sıcaklık, kütle, tork, sertlik, elektrik, Antalya