obk

 

Direnç
Termometresi kalibrasyonu

0 °C

-40 °C <T< 25 °C

25 °C <T< 80 °C

80 °C <T< 250 °C

50 °C <T< 400 °C

400'c <T< 1100 'c

Buz Noktasında

Alkol Banyosu

Su Banyosu

Yağ Banyosu

Kal. Fırını


0,02 °C

0,10 °C

0,12 °C

0,13 °C

0,50 °C

 

Göstergeli Sıcaklık Ölçerler

(Direnç,Isıl çift,PTC,NTC sensörlüler)

 

Sayısal veya Analog

Göstergeliler

 

 

0 °C

-40 °C <T< 25 °C

25 °C <T< 80 °C

80 °C <T< 250 °C

50 °C <T< 400 °C

400 °C <T< 1100 °C

 

 

Buz Noktasında

Alkol Banyosu

Su Banyosu

Yağ Banyosu

Kal. Fırını

Kal. Fırını

 

0,02 °C

0,10 °C

0,12 °C

0,13 °C

0,50 °C

2,40 °C

 

 

 

Infra-red Termometreler

 

25 °C <T< 180 °C

180 °C <T< 400 °C

 

 

Infra-red Kalibratör

(Emissivite:0,93)

 

1,11 °C

1,7 °C

 

 

Termokupl

(Isılçift)

Tüm tipler

 

-40 °C <T< 260 °C

(B tipi hariç)

250 °C <T< 400 °C

400 °C <T< 1100 °C

 

 

Sıvılı Banyo

 

Kal. Fırını

Kal. Fırını

 

0,35 °C

 

0,55 °C

2,50 °C

 

 

 

 

Sıvılı Cam Termometreler

 

0 °C

-40 °C <T< 25 °C

25 °C <T< 80 °C

80 °C <T< 250 °C

 

 

Buz Noktasında

Alkol Banyosu

Su Banyosu

Yağ Banyosu

 

 

0,02 °C

0,10 °C

0,12 °C

0,13 °C

 

Otoklav (Basınçlı Kabinler)

 

-30 °C <T< 140 °C

 

Data Logger ile Sıcaklık Performansı

 

0,5 °C

 

 

Kül fırını kalibrasyonu

 

250 °C <T< 1100 °C

1100 °C <T< 1300 °C


 

Eksenel sıcaklık
dağılımı

 

3,0 °C

4,5 °C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıcaklık Göstergesi

"B" Tipi Isılçift

0 <T< 1820 °C

 

"S" Tipi Isılçift

-50 <T< 1760 °C

 

"R" Tipi Isılçift

-50 <T< 1760 °C

 

"K" Tipi Isılçift

-270 <T< 1370 °C

 

"N" Tipi Isılçift

-270 <T< 1370 °C

 

"J" Tipi Isılçift

-210 <T< 1200 °C

 

"E" Tipi Isılçift

-270 <T< 1000 °C

 

"T" Tipi Isılçift

-270 <T< 400 °C

 

Pt 100

-200 <T< 650 °C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıcaklık Kalibratörü ile Similasyon Metodu

Otomatik Kompanzasyon:"on"

(açık konumda)

0,8 °C

 

 

0,5 °C

 

 

0,5 °C

 

 

0,3 °C

 

 

 

0,3 °C

 

 

0,2 °C

 

 

0,2 °C

 

 

0,2 °C

 

 

 

0,07 °C

Klimatik Kabinler

Sıcaklık Kontrollü Hacimlerde Sıcaklık Dağılımı Tespiti

 

(Etüv,İnkübatör,Fırın,Soğutucu,

İklimlendirme Kabini,Soğuk Oda,

Su Banyosu)

 

 

 

-40 °C <T< 250 °C

Hacim içerisindeki
sıcaklık dağılımı

Hacim İçerisinde Sıcaklık Dağılımı(5 nokta)

 

Merkezi Sıcaklık Dağılımı

 

Merkezi Nem

(15 %RH - 90 %RH)

0,7 °C

1,0°C

0,7 °C

 

 

0,7°C

 

3,5 %RH


 

 

Referanslarımızın izlenebilirliği TÜRKAK ve
DKD akreditasyonlu laboratuvarlardan sağlanmıştır.

Bu kalibrasyon hizmeti Konya laboratuvarımızda
verilmektedir.

 

Sıvılı cam termometreler haricindeki termometreler
yerinde (müşterinin iş yerinde) yapılabilir.

 

William Thomson (Lord Kelvin)(1824-1907)

İskoçyalı fizikçi , özellikle ısı ve elektrikle ilgili incelemeler yaptı. Basınç altında buzun erime noktasındaki değişimleri belirledi ve 1852'de gazların genleşmesinin soğumaya yol açtığını ortaya koydu. Joule ile görüştükten sonra, Kelvin ölçeği olarak adlandırılan ve günümüzde bütün bilimsel sıcaklık ölçümlerinin temelini oluşturan mutlak termodinamik sıcaklık ölçeği düşüncesini ortaya attı.

TERMODİNAMİK SICAKLIK, T

kelvin, K

Genel askat: mK

Celsius sıcaklığı, t

derece °C; 1 °C = 1 K. Bu eşitlik sadece fark değerler ve skala aralıkları için geçerlidir.

Termodinamik sıcaklık derecesi, kelvin’ le açıklanmasının yanı sıra, denklemi t= T - T0 olarak verilen Celsius sıcaklık derecesi ile de ifade edilir. Burada T0 = 273,15 K ile tarif edilir. Celsius sıcaklığı ifade etmek için “kelvin” yerine kullanılan “derece Celsius” birimi kullanılır. Bu durumda, “Kelvin” yerine bir Celsius sıcaklık derecesi farkı, Celsius derecesi ile ifade edilebildiği gibi kelvinle de ifade edilebilir.

Derece Fahrenheit birimi, derece Rankin birimine eşittir.

Derece Fahrenheit’i belirtmek için bir boşluk verildikten sonra sembol °F yazılmalıdır.

Dönüşüm faktörleri;

1 °F = (5/9) °C = (5/9) K ≈ 0,556 K

Anders Celsius (1701-1744)

Ünlü İsveçli fizikçi, gökbilimci ve matematikçidir.

Termometrelerde yüzlük derecelendirme daha önce kullanılmışsa da, bu skala da bugün kullanılan sistemde iki sabit derecenin bulunması Celsius'un önerisinden kaynaklanmaktadır. Celsius bu amaçla buzun erime ve suyun kaynama derecelerini sabit noktalar olarak alıp aradaki farkı yüz eşit dereceye bölerek bugün kullanılan termometre sistemini oluşturmuştu. Ne var ki suyun kaynama noktasını 0 ºC, donma noktasını ise 100 ºC olarak kabul etmişti. Bu derecelendirme sekiz yıl sonra Celsius'un öğrencisi Carl von Linné tarafından tersine çevrilerek bugün kullanılan durumuna getirildi.

konya kalibrasyon, ukm, uzmanlar kalibrasyon merkezi konya, kalibrasyon konya, boyut, basınç, sıcaklık, kütle, tork, sertlik, elektrik, Antalya