obk

 

Kumpas kalibrasyonu *

 

 

İç, Dış, Derinlik ve Kademe Ölçümleri

 

1000 mm'ye kadar

(0,01 mm)

 

(9,2 + 23 L)μm , L=[m]

 

Derinlik Kumpası kalibrasyonu *

 

 

L < 0,6 m

 

0,01 mm

 

(10,4 + 18 L)μm , L=[m]

 

Dış çap mikrometre kalibrasyonu *

 

L < 0,5 m

 

0,001 mm

 

(1,9 + 27 L)μm, L=[m]

 

İç Çap Mikrometresi kalibrasyonu

 

İki nokta temaslı 300 mm'ye kadar

VDI/VDE/DGQ 2618-10.7

DKD-R 4-3
Bölüm 10.7

 

(2,8 + 7 L)μm, L=[m]

Derinlik Mikrometresi kalibrasyonu

 

300 mm’ye kadar

VDI/VDE/DGQ 2618

Bölüm 6

 

(2,2 + 8,2 L)μm, L=[m]

 

Mihengir kalibrasyonu *

 

 

L < 1 m

 

0,005 mm

 

(8,4 + 23 L)μm, L=[m]

 

Ölçü Saati (Komparatör) *

Komparatör saati kalibrasyonu

 

 

 

L< 25 mm

 

 

0,001 mm

 

 

1,9 μm

 

Elek kalibrasyonu *
Test Eleği

 

 

 

L < 125 mm

 

 

 

Profil Projektör ile

 

 

3 μm

Test Eleği Plaka Delikli 1mm-125 mm ISO 3310-2

0,04 mm

 

Çelik Cetvel kalibrasyonu *

 

 

L < 2 m

 

0,1 mm

 

(347 + 37 L)μm, L=[m]

 

 

Şerit Metre kalibrasyonu *

 

 

 

L<50m

 

 

1 mm

 

 

(215 + 56 L)μm, L=[m]

 

Açı Ölçer kalibrasyonu *

 

0 - 360°

 

1'

 

5,1’

 


Profil Projektör cihazı * kalibrasyonu

X ve Y Eksenleri
200 mm ye kadar


VDI/VDE/DGQ 2617

Bölüm 6

DKD-R 4-3 Bölüm 18.1


(1,5 + 5,4 L)μm, L=[m]

 

Su Terazisi kalibrasyonu *

 

L <1000 mm

 

0,02 mm/m

 

13,3 μm/m

 

Gönye kalibrasyonu *
L < 0,6 m Dik Doğrusallık Paralellik

(9,4 + 5 L)μm, L=[m]

Radius Mastarı * L < 25 mm SOP 03-59

11,7 μm

Kaplama Kalınlık Ölçer
11 μm-0,765 mm'ye kadar 0,1 μm 3,4 μm
Salgı Komparatörü * 0-2 mm'ye kadar

0,001 mm

2 μm
Kalınlık Folyosu *
L < 2 mm
Kalınlık Ölçümü

2,3 μm

Kalınlık Ölçer, Yoklayıcı Kollu * Ölçüm Komparatörü 0-100 mm'ye kadar

0,001 mm

(5,5 μm + 8 L) μm
Aplikatör kalibrasyonu
500 μm'ye kadar
ASTM D3258 ve D4228 1,4 μm
Grindometre kalibrasyonu
500 μm'ye kadar
ISO 1524 ASTM D1210 1,4 μm

Optik Skala kalibrasyonu *

(cam cetvel)

L < 0,2 mr Referans Cam cetvel ile birebir mukayese metodu (3 μm + 3 L) μm
Sentil Seti kalibrasyonu * 10 μm ile 2 mm arası DIN 2275 2,3 μm
Mikrometre Ayar Mastarı *

L <0,5 m

DKD-R 4-3
Bölüm 4.4
(1,4 + 28 L) μm L=[m]

 
Referanslarımızın izlenebilirliği TÜRKAK’ tan akredite laboratuvarlarımız ve diğer akredite laboratuvarlardan sağlanmıştır.


Bu kalibrasyon sadece laboratuarımızda yapılmaktadır.

 

 

* işareti olan cihazlar Türkak akreditasyon kapsamı dahilinde kalibre edilmektedir

 

Sentil 10 μm ile 2 mm arası DIN 2275

 

(0,4 + 1,8 L) μm, L=[m]

 


Ayar Çubuğu Mikrometre

 


25 mm ile 300 mm arası

 

DKD-R 4-3
Bölüm 4.4


(0,4 + 5,9 L) μm, L=[m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konya kalibrasyon, ukm, uzmanlar kalibrasyon merkezi konya, kalibrasyon konya, boyut, basınç, sıcaklık, kütle, tork, sertlik, elektrik, Antalya