obk

 

 

 

 

 

Ölçülü Silindirler
Mezür kalibrasyonu

 

5 mL

10 mL

25 mL

50 mL

100 mL

250 mL

500 mL

1000 mL

2000 mL

 

 

 

 

 

 

 

Dolum

 

0,02 mL

0,05 mL

0,075 mL

0,13 mL

0,16 mL

0,3 mL

0,8 mL

1,5 mL

3,3 mL

 

 

 

TS ISO 4787

TS EN ISO 4788

ve

Euramet cg-19

 

 

 

 

 

 

Balon Joje kalibrasyonu

 

1 mL

2 mL

5 mL

10 mL

20 mL

25 mL

50 mL

100 mL

200 mL

250 mL

500 mL

1000 mL

2000 mL

5000 mL

 

 

 

 

 

 

 

Dolum

 

0,008 mL

0,008 mL

0,010 mL

0,010 mL

0,012 mL

0,015 mL

0,025 mL

0,040 mL

0,050 mL

0,070 mL

0,080 mL

0,12 mL

0,20 mL

0,40 mL

 

 

 

 

 

 

TS ISO 4787

TS 1491 EN ISO 1042

ve

Euramet cg-19

 

 

 

 

 

Büret kalibrasyonu
(Taksimatlı)

 

1 mL

2 mL

5 mL

10 mL

25 mL

50 mL

100 mL

 

 

 

 

 

 

Boşaltım

 

 

3 μL

3 μL

6 μL

10 μL

15 μL

24 μL

32 μL

 

 

 

TS ISO 4787

TS EN ISO 385

ve

Eruramet cg-19

 

 

 

Büret kalibrasyonu
(Pistonlu)

(otomatik)

 

1 mL <V< 5mL


10 mL<V<25mL


50 mL<V< 100 mL

 

 

 

 

Piston Hareketi Elle
Yapılan veya Motor
Tahrikli

(Dijital ve Analog Göstergeli)

 1,3 μL

 

7,1 μL

 

32 μL

 

 

 

TS EN ISO 8655-6
TS EN ISO 8655-3

ISO/TR20461

Euramet cg-19

 

 

 

 

Pipet kalibrasyonu

(Taksimatlı)

 

0,1 mL

0,2 mL

0,5 mL

1 mL

2 mL

5 mL

10 mL

20 mL

25 mL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boşaltım

 

2,0 μL

2,0 μL

2,O μL

2,5 μL

3,7 μL

11 μL

l7 μL

32 μL

32 μL

 

 

 

TS ISO 4787
TS EN ISO 835

Euramet cg-19

 

 

 

Pipet kalibrasyonu
(Pistonlu)

(otomatik)

 

10 μL <V<100 μL

100 μL<V<1000 μL

1 μL<V< 5 μL

5 μL<V< 10 μL

 

 

 

Tek-Çok Kanallı, Piston
Hareketi Elle Yapılan
veya Motor Tahrikli
(Tip A ve Tip D1)
Pipetler (Dijital ve Analog Göstergeli)

 

0,1 μL

0,72 μL

2,3 μL

5,1 μL

 

 

 

TS EN ISO 8655-2
TS EN ISO 8655-6

ISO/TR20461

Euramet cg-19

 

 

 

 

Pipet
(Tek Ölçülü)

 

0,5 mL

1 mL

2 mL

5 mL

10 mL

20 mL

25 mL

50 mL

100 mL

 

 

 

 

 

 

Boşaltım

 

2 μL

3μL

3 μL

5 μL

7 μL

10 μL

14 μL

21 μL

25 μL

 

 

 

 

TS ISO 4787
TS 1489 ISO 648

Euramet cg-19

Ölçülendirilmiş

Hacim Kapları


5 l - 50 l

 

Dolum


10 mL

 

 

Piknometre

1mL-2mL-5mL

10 mL

25 mL

50 mL

100 mL

 

 

25 mL

50 mL

 

10 mL

25 mL

50 mL

100 mL

 

 

Dolum

10 μL

15 μL

20 μL

25 μL

30 μL

35 μL

40 μL

 

30 μL

35 μL

 

25 μL

30 μL

35 μL

40 μL

TS EN ISO 2811-1

TS ISO 3507

Euramet cg-19

 

 

 

 

 

Dispenser

 

 

10 μL <V< 100 μL

100 μL <V< 1000 μL

1 μL <V< 5 μL

5 μL <V< 10 μL

10 μL <V< 25 μL 25μL <V< 50 μL

50 μL <V< 100 μL

100 μL <V< 200 μL

 

 

 

 

 

 

 

Piston hareketi ile yapılan

veya motor tahrikli

(Dijital ve analog göstergeli)

 

 

 

0,25 μL

0,95 μL

4,8 μL

9,5 μL

20 μL

45 μL

85 μL

0,15 μL

 


 

 

 

TS EN ISO 8655-6

TS EN ISO 8655-5

ISO/TR20461

Euramet cg-19

 

 


Referanslarımızın izlenebilirliği TÜRKAK ve
DKD akreditasyonlu laboratuvarlardan sağlanmıştır.


Bu hizmet laboratuvarlarımızda verilir.

 

 

 

HACİM, V
metreküp, m3
Kullanılan as ve üs katlar:
km3, dm3, cm3, mm3.
İlave birim olarak litre birimi l’ dir.
Litrenin genel as katları santilitre,
cl ve mililitre, ml olarak kullanılır.
Teknik ve bilimsel içeriklerde litre
ve ast katlarının kullanmaktan
kaçının.
Dönüşüm faktörleri:
1 l = 1 dm3
1 ml = 1 cm3
1 in3 (inch küp) ≈ 16,4 cm3
1 ft3 (foot küp) ≈ 28,3 dm3
Litre birimi l , ilave birimdir.

konya kalibrasyon, ukm, uzmanlar kalibrasyon merkezi konya, kalibrasyon konya, boyut, basınç, sıcaklık, kütle, tork, sertlik, elektrik, Antalya