basınç kalibrasyonu


obk

Relatif basıç

Manometre kalibratörleri

 

Dijital ve analog

manometre kalibrasyonu

Basınç sensörü kalibrasyonu

 

Atmosfer basıncı

Fark basınç ölçerler

Barometre kalibrasyonu

-2,5 mbar <p< 2,5 mbar

 

50 mbar <p< 500 mbar

 

-0,85 mbar <p< 0,5 mbar

 

0,5 bar <p< 25bar

 

2,5 bar <p< 200 bar

200 bar <p< 700 bar

Gaz

 

Hidrolik

 

Hidrolik

 

Gaz

 

Hidrolik

7.10-3.p + 0,012 mbar


3 .10-4 .p + 0,58 mbar


4,3 10-5 p + 0,0058
bar
1,9.10-' p + 0,0058
bar
1,1 .10-".p + 0.012 bar


7,4.!0-' .p +O,l2ba(

- 80 kPa ile 200 kPa arası

750 mbar ile 1050 mbar arası

Gaz

Gaz

% 0,3.Pr

% 0,3.Pr

 

Pr: Relatif Basınç


Pa

bar

kp/cm2
at


kp/mm2

Tor
(=mmHg)


atm

lbf/in2
1 10  10-6 10,197 · 10-6 0,101 97 · 10-6 7,500 6 · 10-3 9,869 2 · 10-6 0,145 04 · 10-3
100 · 103 1 1,019 7 10,197 · 10-3 750,06 0,986 92 14,504
98,066 · 103 0,980 66 1 10 · 10-3 735,56 0,967 84 14,223
9,806 6 · 106 98,066 100 1 73,556 · 10-3 96,784 1,422 3 · 10
133,32 1,333 2 · 10-3 1,359 5 · 10-3 13,595 · 10-6 1 1,315 8 · 10-3 19,337 · 10-3
101,32 · 10-3 1,013 2 1,033 2 10,332 · 10-3 760 1 14,696
6,894 · 103 68,948 · 10-3 70,307 · 10-3 0,703 07 · 10-3 51,715 68,046 · 10-3 1

 


 


Referanslarımızın izlenebilirliği DKD akreditasyonlu
laboratuvarlardan sağlanmıştır.


Piston manometresi ile yapılan kalibrasyonlar
Ankara laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

 

 


Yerinde (müşterinin iş yerinde) yapılan
kalibrasyonlar, sayısal manometre kalibratörü
kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

 
Galileo

obt1954 - Pisa'da (İtalya) doğan Galileo Galilei, toprağın sulanması için nehirden su pompalayan bir makine için patent alır. Pompanın kalbi bir şırıngadır. Galileo Galilei emiş pompasında suyun yükselmesi için , sınırı 10 metre olarak buldu. Fakat bu olgu için bir açıklaması yoktu. Bilim adamları o zaman buna bir sebep bulmaya çalışmışlardı.

1644- İtalyan fizikçisi Evangelista Torricelli (Torr) 1 metre uzunluğundaki bir çubuğu civayla doldurdu ve bir ucunu hava geçirmeyecek şekilde kapatarak açık  ucu bir civa kabı içerinde olacak şekilde dikey bir vaziyette tuttu. Civa seviyesi üst kısımda bir boşluk bırakarak 760 mm'ye düştü. Torricelli, bu olayın sebebini dünya yüzeyinde nereden geldiğini bilmediği bir kuvvete bağladı. Ayrıca tüpün üst kısmındaki boşlukta hiçbirşey olmadığı, boş olduğu sonucuna vardı ve bunu "vakum" olarak adlandırdı.

1648- Fransız filozof, fizikçi ve matematikçisi olan Pascal basınç konusunda Torricelli'nin deneylerini duymuştu ve ayrıca Galileo ve Torricelli'nin bulgularının sebepleri üzerinde araştırma yapıyordu. Pascal, cıva sütununu 760 mm'de tutan kuvvetin yukarıdaki havanın ağırlığından olduğu kanaatine vardı. Yani, dağ ve vadi arasındaki havanın ağırlığından dolayı dağdaki kuvvet azalmalıydı. Pascal, cıva sütununun yüksekliğinin azalması gerektiği yönündeki bu düşüncesini, Fransa'nın merkezindeki "Puy ve Dome" dağında yaptığı ölçümlerle ispatladı. Böylece, azalma miktarından havanın ağırlığını hesaplayabiliyordu. Pascal 1648 yılında "basınç" olarak adlandırdığı bu kuvvetin her yönden düzgünce etki ettiğini ortaya koydu.

BASINÇ, p

pascal, Pa; 1 Pa=1 N/m2 0 1 kg/(m ·s2) Kullanılan üst katlar: MPa, kPa, hPa.

Eğer başka bir şeyi ifade ettiği açıkça belirtilmemiş ise p gösterimi (mutlak) basıncı ifade eder ve bu Pa ya da Pabs olarak gösterilebilir. Cihazın gösterdiği basınç değeri Pe =(Pabs -Pamb) olarak tanımlanan değerdir. Burada Pamb ortam basıncını gösterir. Böylece Pabs mutlak basıncı, Pamb ortam basıncından büyük ya da küçük olduğunda Pe basıncı negatif ya da pozitif olacaktır.

konya kalibrasyon, ukm, uzmanlar kalibrasyon merkezi konya, kalibrasyon konya, boyut, basınç, sıcaklık, kütle, tork, sertlik, elektrik, Antalya