Malzeme test makineleri

kuvvet ölçüm sistemlerinin

kalibrasyonu
Basma test cihazları

Beton test presi
 

 

20 N ≤ F ≤ 200 N0,1 kN ≤ F ≤ 20 kN20 kN ≤ F ≤ 500 kN500 kN ≤ F ≤ 3000

kN20 kN ≤ F ≤ 3000 kN
 

Askılı kütle seti ile

(çekme)

 

Yük hücresi ile

(çekme-basma)


 

Yük hücresi ile

(basma)Yük hücresi ile

(basma)


Yük hücresi ile

(basma) 

 

% 0,10

 

 


% 0,16
% 0,16% 0,32% 0,32El tipi kuvvet ölçerler

(Dinamometre)

1 N - 500 N arası

çekme - basma

0,5 kN - 50 kN arası

çekme - basma

Kalibrasyon ağırlıkları ile

(çekme - basma)

0,5 sınıfı yük hücresi ile

(çekme - basma)

% 0,2

Ekstansiyometre 1mm-200mm Karşılaştırma Metodu ± 5 μm
İplik gerginliği ölçer 0,1 - 70 N Karşılaştırma Metodu 2 %
Caraskal terazisi 1 N - 20 kN Karşılaştırma Metodu 0,12 %
Portatif el terazisi 1 N - 500 N Karşılaştırma Metodu 2 %
Yük halkası 1 N - 20 kN Karşılaştırma Metodu 0,12 %
Yük hücresi + göstergesi 1 N - 20 kN Karşılaştırma Metodu 0,12 %
Dinamometre* 1 N - 500 N SOP03-04-1 0,12 %

 


 


Referanslarımızın izlenebilirliği UME ve
TÜRKAK akreditasyonlu laboratuvarlardan sağlanmıştır.


Portatif kuvvet ölçerlerin kalibrasyonu
laboratuvarımızda yapılmaktadır.

 


Kuvvet kalibrasyon hizmeti taşınamaz
ve yerleşik cihazlar için müşterinin iş yerinde verilmektedir.

 
Isaac Newton (1642-1727)

Isaac Newton (1642-1727)

obtİngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof ve simyacısıdır. SI birimlerinden türetilen Newton onun adına ithafen verilmiştir.

Newton'un başına elma düşmesiyle yerçekimini keşfettiği yer, Cambridge Botanik bahçesi'nde bulunuyor.

KUVVET, F
newton, N; 1 N = 1 kg.m/s2
Kuvvet, yaylı bir dinamometre tarafından ölçülebilen bir büyüklüktür. Kuvvet ve kütle kavramlarının birbirinden ayrılması gerekir. Önceleri, kütle birimi olan kilogram, kuvvet için de kullanılmıştı. Daha sonra kuvvet birimi, serbest düşme yerel ivmesinin, standart yerel yerçekimi ivmesine eşit olduğu bir yerdeki 1 kg’lık bir kütlenin gövdesinin ağırlığı olarak tanımlanmıştır g=9,80665 m/s2. Bu eski kuvvet birimi, kilogram kuvvet, kgf, veya kilopond, kp, olarak adlandırılıyordu. Ağırlığın bir kütle değil kuvvet olduğuna dikkat edilmelidir. Bir kuvveti, belirli bir nesnenin ağırlığı olarak ifade etmekten kaçınılmalıdır. Örneğin, "50 kg’lık bir kütlenin gövdesinin ağırlığı kuvvettir" demek yerine "Kuvvet 490 Newtondur" demek daha doğru olacaktır. kuvvetin bir ağırlık olduğu vurgulanmak isteniyorsa, bu halde "Aşağıya doğru kuvvet 490 Newtondur" denir.

Dönüşüm faktörleri;
1 kgf = 1 kp ≈ 9,81 N
1 lbf (pound kuvvet) ≈ 4,45 N


konya kalibrasyon, ukm, uzmanlar kalibrasyon merkezi konya, kalibrasyon konya, boyut, basınç, sıcaklık, kütle, tork, sertlik, elektrik, Antalya