4. Ölçme Cihazları

Ölçme Cihazı: Tek başına ya da diğer ekipmanlarla birlikte, bir ölçümü gerçekleştirmek için tasarlanmış cihaz.

Göstergeli Ölçme Cihazı: Ölçülen büyüklüğün değerini veya bağlı olduğu bir değeri görüntüleyen ölçme cihazı.

Örnekler:

a) Analog Voltmetre,

b) Sayısal Voltmetre,

c) Mikrometre

Analog Ölçme Cihazı: Ekran görüntüsünün veya çıktının, ölçülen büyüklük değerinin devamlı bir fonksiyonu olan ölçme cihazı.

Not: Bu terim cihazın çalışma prensibi ile değil, çıktı veya ekran görüntüsünün sunum şekliyle ilgilidir.

Örnekler:

a) Oynak bobinli voltmetre,

b) Cıvalı cam termometre

c) Bourdon tüplü manometre.

analog ölçme


Sayısal Ölçme Cihazı: Sayısal çıktı ve/veya ekran görüntüsü veren ölçme cihazı.

Not: Bu terim cihazın çalışma prensii ile değil; çıktı veya ekran görüntüsünün sunum şekliyle ilgilidir.

Örnek: Sayısal voltmetre.

Sensör: Ölçülen büyüklüğün doğrudan tatbik edildiği, ölçme zinciri veya ölçme cihazı elemanı.

Örnekler:

a) Termoelektrik bir termometrenin ısılçifti,

b) Bir türbin akış ölçerin rotoru,

c) Bir basınç ölçerin Bourdon tüpü,

d) Seviye ölçme cihazının şamandırası.

Gösterge (İndis): Ölçek işaretlerine göre, gösterilen bir değerin belirlenmesine imkan veren bir gösterge elemanına ait sabit veya hareketli parça.

Örnekler:

a) İbre

b) Işıklı nokta,

c) Sıvı yüzeyi,

d) Kayıt kalemi.

Skala: İlgili rakamlarıyla birlikte ölçü aletinin tertibatının bir parçasını oluşturan sıralamış işaretler takımıdır.

Not: Her bir işaret, skala işareti olarak adlandırılır.

Skala Bölüntüsü: Birbirini takip eden iki skala işareti arasında kalan kısımdır.

Skala Açılığı: Skala uzunluğu üzerinde birbirini takip eden iki skala işareti arasındaki mesafedir.

Not: Skala uzunluğu, ölçülen büyüklüğün birimlerine veya skala üzerindeki işaretlenmiş birimlere bakılmaksızın uzunluk birimleri cinsinden ifade edilir.

Skala Aralığı: Birbirini takip eden iki skala işaretine tekabül eden değerler arasındaki farktır.

Not: Skala aralığı, ölçülen büyüklüğün değeri dikkate alınmaksızın ölçek üzerinde işaretli birimlerde ifade edilir.

 

skala

Ayar: Bir ölçme cihazının, kullanımında olası bir eğilim hatasından bağımsız ve doğru işler duruma getirmek için yapılan işlem.

Kullanıcı Ayarı: Bir ölçme cihazını, kullanımında olası bir eğilim hatasından bağımsız ve doğru işler duruma getirmek için yalnızca kullanıcının elinde bulunan imkanlarla yapılan işlem.

 

konya kalibrasyon, ukm, uzmanlar kalibrasyon merkezi konya, kalibrasyon konya, boyut, basınç, sıcaklık, kütle, tork, sertlik, elektrik, Antalya